Säkylä

Kunnan alueella olevat valtion tiet


 
Tien virallinen nimi Kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi


Maantie 204 Lieto-Eura
Säkyläntie


Maantie 213 Ypäjä-Säkylä
Virttaantie
(Pyhäjoen risteyksessä Virttaan ja Loimaan suuntaan johtava tie)


Maantie 212 Huittinen-Säkylä
Vuorenmaantie
(Eritasoliittymältä Huittisten suuntaan johtava tie)


Maantie 210
Hinnerjoen tie
(Yläneeltä HInnerjoelle johtava tie)


Mustakorven paikallistie 12702
Korventie
Virttaantien oikaisusta sivuun jäänyt tienosa


Takasuon paikallistie 12701   Sydänmaantie
(Korventieltä Sydänmaan koululle johtava tie


Pyhäjoen paikallistie  12699
Pyhäjoentie
(Pyhäjoen kylän läpi johtava tie)


Rantalan paikallistie 12692
Turuntie
(Eritasoliittymältä Sorkkilan risteyksen kautta Pyhäjoen risteykseen)


Leppähiukan paikallistie 12694
Leppähiukantie
(Turuntieltä Virttaanteille johtava tie)
   
Huovinrinteen paikallistie 12693   Huovinrinteentie
(Turuntieltä Sorkkilan risteyksestä Vuorenmaantielle johtava tie)
   
Huovinrinteen paikallistie 12693   Kattilakorventie
(Vuorenmaantieltä Köyliön Kankaanpään kylään johtava tie)
   
Säkylän paikallistie 12691   Rantatie
(Eritasoliittymältä taajaman läpi Luvalahdelle ja Euraan johtava tie)
   
Kärväselän paikallistie 12709   Harjuntaustantie
(Turku-Huittinen tieltä Riittiöön johtava tie)
   
Harjun paikallistie 12705   Harjuntie
(Virttaantieltä Juvankosken kautta Kantatie 41:lle johtava tie)
   
Kuljunkulman-Juvankosken paikallistie 12571 Juvankoskentie
(Virttaantieltä Juvankosken kautta Tourulaan johtava tie)
   
Karhusuon paikallistie 12686   Torotie
(Rantatieltä Lännen Tehtaiden ohi Säkyläntielle)
     
Karhusuon paikallistie 12686   Murronlähteentie
(Rantatieltä Karhusuon koulun ohi Köyliön Huhdinkylään)
   
Luvalahti-Köyliö yhdystie 2111   Hallavaarantie
(Säkyläntieltä Luvalahdelta Köyliön Kepolaan johtava tie)
   
Säkylä-Peipohja yhdystie 2140   Peipohjantie
(Säkyläntieltä Köörnummesta Köyliön Kepolaan johtava tie)
   
Sivarin paikallistie 12688   Sivarintie
(Rantatieltä Tekkalan risteyksestä Säkyläntielle)
   
Vuorenmaa-Säkylä yhdystie 2044   Kuninkaanlähteentie
(Säkyläntieltä Köyliön Kankaanpäähän ja Vuorenmaahan johtava tie)