Säkylä

Tekniset palvelut

Tehtäväalue ja toiminta

Lautakunnan tehtäväalueet ovat: Kiinteistötoimi, Yhdyskuntatekniikka, Vesihuoltolaitos ja Pelastustoimi. 

Kiinteistötoimi käsittää kunnan rakennusten rakentamisen, kunnossapidon ja hoidon sekä maa- ja metsätilojen hoidon.

Yhdyskuntatekniikka käsittää liikenneväylien, yleisten alueiden (puistot, leikkikentät, ranta-alueet, matonpesupaikat, venelaiturit) rakentamisen ja kunnossapidon, yksityistieasiat, jätehuollon ja mittaustehtävät. 

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisen ja kunnossapidon. 

Pelastustoimi käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, palotarkastuksen, öljyvahinkojen torjunnan sekä väestönsuojelun.