Säkylä

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitopaikka on mahdollista saada alle kouluikäisille. Lapsia omassa kodissaan hoitavia perhepäivähoitajia on eri puolilla kuntaa. 

Säkylän kunta on jaettu kolmeen päivähoitoalueeseen, joita johtavat kunkin alueen päiväkodinjohtajat.

Huovinrinteen alue
Teija Aro p.0400 338 361

Keskustan alue
Annukka Anttila p. 0400 330 186

Onnimannin alue
Eija Peltonen p. 050 408 6234
- tähän alueeseen kuuluun päiväkodin lähialueen lisäksi koko entisen Köyliön päivähoitoalue