Säkylä

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on oikeus saada lapselleen kunnallinen päivähoitopaikka. Lasten päivähoidon tehtäväalueeseen kuuluu mm. perhepäivähoito, päiväkodit.

Päivähoitoa järjestetään Huovinrinteen, Keskustan ja Onnimannin päiväkodeissa, Kankaanpään ja Kepolan ryhmiksissä sekä perhepäivähoidossa hoitajan kotona.

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Päivähoitohakemuslomakkeita saa sivistysosastolta ja päiväkodeista. Hakemukset palautetaan sivistysosastolle tai päiväkoteihin.