Säkylä

Kasvatus ja opetus

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Säkylän kunta järjestää kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelut. Kasvatuksessa ja koulutuksessa panostamme riittävästi opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Yksikkökohtaisissa opetussuunnitelmissa painotamme opetushallituksen antamien perusteiden ohella kunkin päiväkodin ja koulun toimintaympäristöön sekä henkilöstön osaamiseen ja harrastuneisuuteen liittyviä ominaispiirteitä.


Lukio-opetusta kehitämme tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa seudun nuorille kilpailukykyisen koulutusvaihtoehdon ja laadukkaan perustan jatko-opiskelupaikkoihin pyrkimiseen.


Koulutuksessa panostamme koulujen ja työelämän yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, niin että seudun elinkeinoelämän ja muun työelämän tarpeet otetaan huomioon koulutuksen järjestämisessä. Näin turvataan nuorten työllistymistä seudulle.


Tavoitteena on ohjata lapset ja nuoret itsenäisiksi ja aktiivisiksi tiedonhankkijoiksi ja -käsittelijöiksi. Opetuksessa panostamme riittävästi kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin niin, että peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen saaneella nuorella on valmiudet käyttää sitä hyödykseen jatko-opinnoissa, työssään ja vapaa-aikanaan. Myös kansainvälistyminen sekä yrittäjyys- ja ympäristökasvatus ovat opetuksessa keskeisessä asemassa.


Säkylässä toimii Huovinrinteen-, Keskustan- ja Onnimannin päiväkodit, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodit sekä perhepäivähoito.
Säkylässä annetaan perusopetusta Huovinrinteen, Isosäkylän ja Kepolan kouluissa (luokat 1-6), Lallin koulussa (1-9) ja Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9) sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta Säkylän seudun lukiossa.

Säkylässä toimii Pyhäjärviseudun aikuisopisto, joka on Säkylän kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma oppilaitos. Aikuisopisto, muiden kansalaisopistojen tavoin, noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen eri-ikäisille opiskelijoilleen heidän pohjakoulutuksestaan riippumattomia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Aikuisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointinsa lisäämiseen, itsensä kehittämiseen, yhdessä ja yksin tekemiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

WILMA

Opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 sekä lukion aloittavilla opiskelijoilla.  Luokilla 7-9 käyttöönotto tapahtuu porrastetusti: seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön syyslukukaudella 2015 järjestettyjen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo ja lukion opetussuunnitelmatyötä oppilaanohjaaja Maija Koivu.

Säkylän sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelmat kokouksessaan 28.6.2016.

Säkylän esiopetus OPS

Säkylän perusopetus / yleinen osa OPS

Säkylän perusopetus / luokat 1-2 OPS

Säkylän perusopetus / luokat 3-6 OPS

Säkylän perusopetus / luokat 7-9 OPS

Perusopetus liite 1. Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma

Säkylän lukiokoulutus OPS